PL  EN  RU

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz
produkcji biomasy do celów energetycznych. Jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Biomasy i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - producent biomasy

Jakość Roku 2013

Co to jest biomasa ?

"Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji".

Podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w naszym kraju jest biomasa oraz energia wodna, natomiast energia geotermalna, wiatru, promieniowania słonecznego,
ma mniejsze znaczenie.

Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialne źródło energii, są wiązane z biomasą. Jej udział w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce rośnie z roku na rok.

Biomasa może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol).

Rodzaje biomasy

Biomasę można podzielić ze względu na stan skupienia, rodzaj surowca. Ze względu
na stan skupienia biomasa może być dostarczana w formie luźnej, pelletu, brykietu.
Ze względu na rodzaj surowca, możemy wyróżnić biomasę pochodzenia rolniczego
( biomasa agro) i biomasę pochodzenia drzewnego ( biomasa drzewna ).
Do produkcji biomasy agro najczęściej wykorzystywana jest łuska słonecznika, słoma,
otręby, rzepak, natomiast z produkcji drzewnej otrzymujemy biomasę w postaci trocin,
zrębki, wiór, roślin energetycznych. Materiał (agro, drzewny) może być następnie przetworzony na pellety lub brykiety.

Korzyści z biomasy

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa, a powstający się w procesie spalania dwutlenek węgla wytworzony został w nieodległej przeszłości z dwutlenku węgla zawartego w biosferze, czyli jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania biomasy.

Źródło: Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (2001), wikipedia,