Firma nasza od 2015 roku produkuje pellet drzewny
pod marka " FENIKS PELLETS "
Zaklad zlokalizowany jest w woj. opolskim

Jakość Roku 2013"Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości
z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty,
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji" - biomasa

producent PELLETU FENIKS